Articles d'Opinió

150 anys transformant la nostra terra

Les fires històriques com la de Sant Josep de Mollerussa han tingut un pes gens negligible en la transformació econòmica del país, l’equilibri territorial i la generació d’oportunitats.

Sant Josep 2023
Sant Josep 2023

150 anys després que l’Ajuntament de Mollerussa instaurés una fira ramadera que evolucionaria cap a industrial, la Fira Catalana de la Maquinària Agrícola continua tenint efectes importantíssims per a la ciutat, la comarca del Pla d’Urgell i el conjunt d’àmbits i sectors que són protagonistes arreu.

Les de Lleida són Terra d’Oportunitats, certament, però no perquè hagi vingut res donat, sinó per l’acumulació d’un capital històric i multigeneracional de superació i transformació econòmica i social que enllaça plenament amb el moment actual, quan des de la Diputació de Lleida identifiquem noves fortaleses (amb la coordinació d’administracions, cambres de comerç, universitat i sector privat) per transitar cap a un nou model econòmic, més eficient, just i sostenible, de les Terres de Lleida, Alt Pirineu i Aran.

Malgrat les dificultats evidents en un context global i local de complexitat –venim d’una pandèmia i ens trobem al bell mig dels efectes d’una guerra– Fira de Mollerussa encara els 150 anys de certamen de la millor manera possible: amb més aportacions institucionals, recuperant totes les accions formatives, optimitzant els espais i ampliant els usos. Tot això en uns moments en què les administracions acompanyem un procés de captació d’inversions amb la mirada posada en la transformació verda de l’economia dels nostres municipis, sense perdre de vista que el sector primari és la nostra base de projecció cap el futur.

La resiliència històrica de Sant Josep de Mollerussa demostra que les fires continuen sent motors econòmics imprescindibles, de generació de riquesa i de desenvolupament industrial i comercial. Una Fira Catalana de la Maquinària Agrícola que, un segle i mig després, és manté puntera i encaixa plenament en aquesta terra d’oportunitats en què estem convertint les nostres terres amb l’esforç de tots plegats.

Joan Talarn i Gilabert

President de la Diputació de Lleida i alcalde de Bellvis i els Arcs